25.06.2019.


Bivši Predsjednik Crne Gore u Pekingu
Bivši Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je učestvovao na Sastanku visokog nivoa koji je organizovan u Pekingu od Kineskog narodnog institute za vanjske poslove i Nizami Ganjavi međunarodnog instituta iz Azerbejdžana. Bivši Predsjendik je govorio na panelu posvećenom odnosu Kine i Evrope i “Inicijativi 17+1” u okviru Inicijative “Pojasa i puta”.

Bivši Predsjednik je u svom govoru naveo:

Vaše ekselencije,
Dame i gospodo

Ova sesija ima dvije teme: kinesko-evropske odnose i saradnju Inicijative "17+1"

Prvo, kinesko-evropski odnosi često se definišu kao najvažniji ili najveći ekonomski i trgovinski odnosi svijeta. Kina je 2018. godine bila drugi najveći partner za izvoz roba u EU, a najveći uvoznik robe u EU. Istraživanje je pokazalo da je od 2008. do 2016. kineska investicija u Europi narasla više od 50 puta, sa 840 milijona američkih dolara u 2008. na 42 milijarde u 2016. godini.

U tom smislu, kada govorimo o evropsko-kineskom odnosu, naglasiću značaj ovogodišnjeg samita EU-Kina, koji je održan u aprilu. Na tom samitu analizirano je što je učinjeno u posljednjih pet godina i kakva će biti budućnost odnosa. Obje strane potvrdili su svoju predanost miru, razvoju, reformama na načelima uzajamnog poštovanja i interesa, povjerenja i jednakosti.

Što se tiče privrede i trgovine, EU i Kina obvezuju se na izgradnju otvorenosti, nediskriminacije i poštenog tržišnog odnosa, osiguravajući transparentnost i uzajamnu korist.

To je vrlo značajno i daje smjernice Crnoj Gori koje bi trebale biti okvir našeg budućeg odnosa s Kinom, u snažnoj spremnosti za jačanje sadržajne i produktivne saradnje.

Drugo, kada govorimo o inicijativi „17 +1“, važno je da takva saradnja doprinosi strateškom i sveobuhvatnom partnerstvu EU i Kine.

Učesnici 17 + 1 podržavaju što skorije kreiranje ambicioznog sveobuhvatnog sporazuma o ulaganjima između EU-a i Kine i prepoznaju važnost Inicijative pojasa i puta i Strategije EU-a za povezivanje Europe i Azije uz stvaranje međusobnih sinergija.

Još značajnija je odlučnost da će se nastaviti jačati saradnje s trećim zemljama u cilju promicanja digitalne ekonomije, efikasne saobaćajne povezanosti, održive, i sigurne mobilnosti.

EU ne treba brinuti da će inicijativa 17 + 1 imati negativan utjecaj na jedinstvo EU. Trgovinska razmjena između Kine i CEEC-a predstavlja samo oko 10% ukupne razmjene između EU i Kine. Slično je i sa ulaganjima. Na primjer, u 2017. godini 75% kineskih ulaganja u EU napravljeno je u tri zemlje: Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka i Francuska. Države Srednje i Istočne Europe imaju oko 90% svojih investicija iz EU-a i SAD-a.

U decembru 2018 Kina je objavila dokument o politici prem EU. Kina pozdravlja jedinstvenu, stabilnu, otvorenu i prosperitetnu Europu. Kina podržava proces evropskih integracija i ostaje predana razvijanju veza s institucijama EU-a i državama članicama. Što se tiče inicijative 17 + 1, Kina je to također snažno podržala.

U okviru Inucijative”17 + 1", javnost posvećuje pažnju saradnji u infrastrukturnim projektima, trgovini i privredi. Želim istaknuti i kulturnu, turističku razmjenu uz intezivno povezivanje gradjana.

Dame i gospodo,

Odnosi EU-Kina i dalje će ostati jedan od najvažnijih odnosa u medjunarodnoj zajednici u 21 vijeku koji će osigurati globalni mir, razvoj i kvalitet života. Pred nama su brojni izazovi i problemi koje treba riješiti u korist našeg zajedničkog prosperiteta. Crna Gora će snažno doprinijeti tome.

Nakon što se Grčka, članica EU, pridružila saradnju Kine i CEEC-a, ovaj multilateralni okvir dobio je novi snažan podstrek. Crna Gora će i dalje biti aktivni i konstruktinvan učesnik Inicijative „17 + 1“.

Hvala vam na pažnji.


Broj čitanja: 654

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora