15.03.2019.


Azerbejdžan: Bivši Predsjednik Crne Gore na Forumu u Baku
Bivši Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestvovao je na VII Globalnom Baku Forumu koji se održava u Bakuu, u organizaciji Nizami Ganjavi internacionalnog centra iz Azerbejdžana. Predsjednik Vujanović se obratio na panelu "ZAPADNI BALKAN VIZIJA 2030" saopštavajući sledeće:
Novi narativ i viziju Zapadnog Balkana možemo kreirati samo ako uvažimo geografske, istorijske i vrijednosti ukupnih potencijala ovog regiona.

Geografski, Zapadni Balkan je strateški vrijedan dio Evrope okružen državama članicama EU. On je raskrsnica važnih puteva, prostor značajnih interesa i veliki resurs ukupnog bogatstva koji nužno mora biti dio EU. To je dosledan stav EU od Soluna 2003 godine do Strategije EU za Zapadni Balkan do 2025 godine usvojen prošle godine u Sofiji.

Istorijski, Zapadni Balkan je u prošlom vijeku bio prostor pet ratova-dva Balkanska, dva Svijetska i rata tokom raspada bivše Jugoslavije. Svi ovi ratovi su bili sa brojnim zločinima i žrtvama, masovnim iseljavanjima i ogromnim razaranjima. U prošlom i ovom vijeku potrošene su decenije u različitim tumačenjima prošlosti i to uvjek na štetu sadašnjosti i budućnosti.

Privredni i potencijali nauke i kulture Zapadnog Balkana su ogromni i neiskorišćeni.

Na ovoj osnovi novi narativ Zapadnog Balkana je nužan a vizija do 2030 godine jasna. Dosadašnji narativ je udaljavao države, narode i gradjane, usporavao integracije i otežavao razvoj. Novi narativ treba da olakša i osigura evropske integracije Zapadnog Balkana, da afirmiše dijalog i sporazumjevanje. Novi natativ ne smije da dozvoli da Zapadni Balkan bude žrtva i talac istorije i mora da mobiliše sve naučne i ekspertske potencijale i kreativnost mladih koji treba da ostanu u regionu i posvete mu se.

Upravo takav narativ i takvu viziju ima Crna Gora. Od Beogradskog sporazuma Crne Gore i Srbije, koji joj je omogućio državnu samostalnost, preko privremenog graničnog sporazuma sa Hrvatskom oko poluostrva Prevlaka, do sporazuma o državnoj granicu sa BiH i Kosovom. Crna Gora je pokazala da je dijalog osnov sporazuma a kompromis model suživota i budućnosti.

Crna Gora će sačuvati liderstvo u evropskim integracijama da bi, vrednujući individualni pristup, doprinjela evropskoj integraciji regiona. Crna Gora ne želi da sadašnjost i budućnost žrtvuje zbog prošlosti i spremna je da afirmiše regionalnu saradnju i evropske integracije uz ekspertsku pomoć EU i svojih kreativnih potencijala posebno uvažavajući interese mladih.

Završiću izlaganje iskazujući zadovoljstvo da su bivši predsjednici država i vlada Zapadnog Balkana i Slovenije i Hrvatske formirali u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore, klub koji će djelovati na temelju Novog narativa za Zapadni Balkan sa Vizijom 2030.
Već narednog mjeseca u Crnoj Gori eksperti EU, naučnicu i akademici daće svoje vidjenje odnosa na Zapadnom Balkanu u oblasti nauke, istraživanja i inovacija.

Vjerujući i u novi narativ i viziju Zapadnog Balkana do 2030 upućujem vam izraze najvećeg poštovanja.

Hvala na pažnji.


Broj čitanja: 479

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora