05.01.2019.


Intervju bivšeg Predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića agenciji MINA
1. Bili ste u tri navrata birani za predsjednika Crne Gore. Koliko vam znači i šta pokazuje činjenica da su Vam građani u tri navrata dali povjerenje da vodite državu?

Izbor za predsjednika Crne Gore u državnoj zajednici sa Srbijom i dva izbora za predsjednika nezavisne Crne Gore ispunjavaju me najvećim zadovoljstvom i ponosom. Biti predsjednik države čija je nezavisnost obnovljena referendumom i predstavljati je u UN, kada je aklamacijom primljena u članstvo, je najviša čast koja se može doživljeti. Svoju nezavisnost trebamo da čuvamo kao najveću vrijednost jer smo je obnovili demokratski uz priznanje ukupne međunarodne zajednice.

2. Kako danas nakon ove vremenske distance vidite Vaše rezultate? Na šta ste najponosniji, šta vidite kao najbolji rezultat? Ima li nekih stvari za koje možete da kažete da ih sada ne biste uradili?

Biti na važnim državnim dužnostima u Crnoj Gori - od zajedničke drżave sa Srbijom, preko državne zajednice sa njom, pa do nezavisne i medjunarodno priznate Crne Gore - je ostvarenje najvećeg državnog sna. Bio sam predsjednik Vlade koja je Srbiji nudila različite modele državnog suživota - od državne zajednice do saveza nezavisnih država - a onda sam sa tadašnjim i sadašnjim Predsjednikom Crne Gore Milom Djukanovićem potpisao kapitalno važan sporazum za Crnu Goru - Beogradski sporazum - koji je bio osnova referenduma o obnovi državne nezavisnosti. Vodila se državna politika strpljenja i postupnosti u najvećem interesu svih njenih gradjana. Državno to doživljavam kao maksimum.
Ekonomski, iako regionalni lideri po obimu investicija, po broju stanovnika, iako medju vodećima u Evropi, mogli smo više. Nijesmo jer smo precjenjivali sebe i podcjenjivali prolaznost vremena i šanse koju smo imali. Raduje me da su naša Vlada na čelu sa premijerom Duškom Markovićem posvećena valorizaciji vrijednih investicioninih potencijala od kojih značajno zavisi kvalitet života naših gradjana.

3. Često se govori o ovlaštenjima koje shodno Ustavu ima predsjednik države. Smatrate li da su one dovoljne za uspješno obavljenje funkcije ili bih možda trebalo proširiti?

Ne mislim da treba mjenjati i proširivati ovlašćenja Predsjednika Crne Gore. Predstavljajući Crnu Goru, u njoj i inostranstvu, i vršeći druga ovlašćenja i dužnosti, u prilici je da pomogne maksimalnom dobru države i njenih gradjana. Sa posebnim poštovanjem vrednujem napor Predsjednika Crne Gore Mila Djukanivića da iskaže uvažavanje našeg iseljeništva i poveća nivo investicija čemu su bile posvećene i njegove posjete Argentini i Paragvaju.

4. U zadnje vrijeme pominje se mogućnost, odnosno da je došlo vrijeme za promjenu Ustava. Kako vi komentarišete to, smatrate li da je ima nekih oblasti gdje bi Ustav trebalo da bude promijenjen?

Sve ono što ne ugrožava interese nezavisne,gradjanske, medjunacionalno i ukupno skladne države može se mjenjati i unapredjivati.Mjenjati i unapredjivati uz maksimalno široku podršku,poštujući najveće standarde, i uz jasnu posvećenost ukupnom dobru svih naših gradjana.

5. Naredne godine ističu mandati Vrhovnom državnom tužiocu i predsjednici Vrhovnog suda. Kada se pogleda trenutna situacija u parlamentu, jeste li optimista da će oni ipak biti izabrani na vrijeme? Koliko bi za crnogorsko pravosuđe bilo štetno da oni ne budu izabrani u roku, ako se ima u vidu da je i Sudski savjet u nekoj vrsti VD stanja? Koja je Vaša poruka političarima kad se bude odlučivalo o tom pitanju?

Nezavisno i snažno pravosudje je temelj svake demokratske države i garancija zaštite prava i sloboda gradjana. Time i ugleda države u medjunarodnoj zajednici. Zato je svaka vlast - i zakonodavna i izvršna - dužna da obezbjedi i sudu i ukupnom pravosudju uslove za nezavisnost i uspješnost. Uvjeren sam da će i biti tako.

6. Kako generalno ocjenjujete stanje u pravosuđu? Šta je po Vama, kada je u pitanju pravosuđe u Crnoj Gori, pokazalo suđenje za pokušaj državnog udara?

I dok sam bio na državnim dužnostima i sada nikada nijesam ocjenjivao rad pravosudnih organa. Takva ocjena je, uvjek i svuda, mješanje u njihov rad a to sebi nikada nijesam dozvoljavao tim prije što sam prije državnih obavljao poslove upravo u pravosudju. U brojnim prilikama i na medjunarodnim skupovima sa posebnim zadovoljstvom doživljavao sam iskaze visokog uvažavanja našeg pravosudja.

7. Kako ocjenjujete trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori i bojkot parlamenta dijela opozicije? Kako vidite formiranje Radne grupe za reformu izbornog i drugog zakonodavstva i koliko bi bilo važno da se sve partije uključe u rad tog tijela?

Parlamentarne stranke trebaju da djeluju u Skupštini. Samo u njoj mogu kvalitetno predstavljati gradjane koji su ih birali i ostvarivati ciljeve kojima su posvećeni uključujući i unapredjenje izbornog i ukupnog zakonodavstva.


Broj čitanja: 275

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora