29.11.2018.


Letonija: Bivši Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u Rigi
Bivši Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović obratio se u Rigi na Panelu o budućnosti Evropske Unije.

Vaše ekselencije,
Dragi gosti,
Poštovani prijatelji,

Da bi dali odgovor na pitanje da li je EU može i treba da postane zajednička država moramo sagledati razloge i ciljeve njenog osnivanja, instrumente djelovanja i vrijednosti koje je unija postigla.

EU je osnovana nakon Drugog svjetskog rata da bi se stvorili uslovi za trajan mir. Potreba pomirenja i stabilnosti bila je nužna i krajnje opravdana tragičnim posledicama najvećeg globalnog rata u istoriji čovječanstva. Zato je ideja osnivanja EU plemenita i od najveće istorijske vrijednosti.

Ciljevi osnivanja EU su postizanje trajnog mira i stabilnosti koji treba da se obezbjede uspostavljanjem novog poretka utemeljenog na zajedničkim interesima i sporazumima koji će jačati vladavinu prava i jednakost medju svim državama i gradjanima. Zato je EU utemeljena u jednakom interesu svih njenih članica ali i u jednakom interesu svih njenih gradjana. Jednakost i zajednički interes su nesumnjivi temelji EU.

Instrumenti za ostvarivanje ciljeva EU su u jedinstvenom unutrašnjem tržištu, slobodi kretanja unutar EU, unutrašnjoj sigurnosti gradjana EU i njena zajednička spoljna i odbranbena politika. Sve je to iskazano jasno i ubjedljivo kroz Moto EU "Ujedinjeni u različitosti".

Ako sagledamo razloge i ciljeve osnivanja EU i vrijednosti i efektnost instrumenata u ostvarenju tih ciljeva sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je EU kapitalno značajna vrijednost čovječanstva koja mora da se dalje proširuje, jača i potvrdjuje svoje vrijednosti. Zato ona mora imati i svoju izvjesnu budućnost i trajanje.

Od Šumaherove Deklaracije iz 1950 godine, preko Pariskog ugovora iz 1951 godine do Lisabonskog sporazuma iz 2007 godine potvrdjeni su temeljni ciljevi i vrijednosti EU.


Danas EU predstavlja preko 7% svijetske populacije, realizuje oko 20% svijetske trgovine i ostvaruje oko 25% svijetskog BDP. Istovremeno obezbjedjuje preko 50% globalne humanitarne pomoći i preko 60% razvojne pomoći.

Jednom riječju EU je globalno moćna i globalno vrijedan partner čija perspektiva mora da bude samo u očuvanju i daljem jačanju. I za jedno i za drugo neophodno je da se EU proširuje. U ostalom proširenje EU je jedan od temeljnih principa ove unije.

Brojna otvorena pitanja i izazovi se mogu i moraju rješavati uz proces proširenja. Proces proširenja ne može usporiti njihovo rješavanje. Naprotiv, proces proširenja može da ubrza i osnaži ustrojstvo i veću stabilnost EU.

Da li je budućnost EU u jačanju administracije EU uz mogućnost stvaranja zajedničke države. Ubjedjen sam da nije. Svaka država treba da doprinese različitosti i da ne ometa funkcionisanje EU. Članice unije ne smiju da izgube svoju prepoznatljivist koju bi ugrozila jaka administracija uz odricanje od suvereniteta. Zato EU ne treba da jača u smislu prerastanja u jednu državu Takodje, ponoviću, članice ne smiju da ugroze funkcionisanje i efikasnost EU.

Dame i gospodo,

Izmedju ta dva očekivanja treba postaviti novo ustrojstvo EU. Da li je ono u organizaciji EU sa “više brzina” ili sa “više krugova” pokazaće budućnost? Oni koji žele članstvo u EU žele da se to desi što prije. Izvjesno je da ne mogu sve članice da imaju isti uticaj. Jednako ni istu odgovorniost. Ali svi treba da daju svoj doprinos EU i sačuvaju njene prepoznatljivosti. Upravo da bi se sačuvala i vrijednost Motoa EU "Ujedinjeni u različitosti".

Hvala na pažnji.


Broj čitanja: 269

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora