25.10.2018.


Bivši Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u Ženevi
Bivši Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović obratio se u Ženevi na otvaranju Krans Montanskog foruma saopštavajući sledeće:


Za obraćanje na sesiji otvaranja inspirisala me konstatacija organizatora foruma da je nepredvidivost, čini se, postala nova komponenta odnosa izmedju država. Saglasan sam sa ovakvom konstatacijom. Predvidivost u odnosima država je vrijednost a nepredvidivost nedostatak. Ovo ću analizirati kroz važnu projekciju Evropske unije u njenom strateškom dokumentu. Naime, u Strategiji EU za Zapadni Balkan, iz februara ove godine, daju se uslovi proširenja EU na Zapadni Balkan. Predvidja se mogućnosti članstva država Zapadnog Balkana u EU do 2025. godine

Ova strategija konstatacije da "Evropska unija mora da bude jača i čvršća prije nego što bude veća". Ova važna konstatacija ima dvije nepredvidivosti. Prvo, kada će EU biti čvršća i jača i, drugo, kada će se proširivati i biti veća. Obje dileme imaju slabosti koje se suprostavljaju temeljnim principima svake unije država.

Naprije, sukobljava se sa principom da unija država treba da se proširuje da bi povećavala svoju vrijednost i uticaj. Ako je unija veća onda je i snagom svoje veličine i uticajnija i konkutentnija. Evropska unija je nastala u procesu saradnje i integracija koji je pokrenulo šest država sa jasnom ambicijom proširenja. Zato je izlazak Velike Britanije kroz Bregzit i odlazak važne članice u suprotnosti sa ambicijom proširenja. Sedmogodišnje usporavanje i odlaganje proširenja unije u smislu navedene strategije je, takodje je, po mom mišljenju, u suprotnosti sa temeljnim principom osnivanja i djelovanja unije.

Zatim, postavlja se pitanje - da li za jaču i čvršću EU treba punih sedam godina koliko navedena strategija proširenja predvidja. Nesumnjivo je da Evropska unija ima otvorenih pitanja i izazova. Ona nijesu ni nova ni nerješiva. Ali to je pitanje reforme i odgovornog odnosa prema njoj a ne uslov proširenja.

I na kraju, pitanje da li je ovako dug rok proširenja suštinski demotiviše kandidate za članstvo. Moj odgovor - apsolutno demotiviše.

Crna Gora u mnogo čemu lider Zapadnog Balkana sa nešto preko 600.000 hiljada stanovnika, sa izuzetnim ekonomskim, prirodnim i turističkim resursima, punom stabilnošću i razvojem, sjajnim odnosima sa susjedima i liderstvom u evropskim integracijama i sa još mnogo vrijednosti.

Zato se nadam sa će EU tretirati Crnu Goru kroz njene vrijednosti i integraciona dostignuća i odlučiti da je primi u članstvo prije projektovanih dugih sedam godina. Zašto se to ne bi dogodilo kada Crna Gora dostigne standarde EU? To bi bilo korisno i za Crnu Goru i za EU ali i za kandidate koji joj pristupaju.


Broj čitanja: 273

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora