27.09.2018.


Njujork: Bivši Predsjednik Crne Gore Vujanović na Sastanku visokog nivoa
Bivši Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović obraćajući se u Njujorku na panelu “Budućnost evroatlanskih odnosa i Zapadnog Balkana”, koji je organizovan u okviru XIV Sastanka visokog nivoa, od Nizami Ganjavi internacionalnog centra iz Azerbejdžana je saopštio:

Vaše ekselencije,
Cijenjeni gosti,
Dame i gospodo,
Dragi prijatelji

Crna Gora je najmlađa članica NATO-a i na to smo ponosni. Postali smo članica uvažavajući istorijska iskustva ali i geografski položaj Zapadnog Balkana. Prošlosti sa pet ratova na Zapadnom Balkanu u prethodnom stoleću - dva balkanska, dva svijtska i rat u raspadu bivše Jugoslavije. Zbog toga ali i geostrateškog položaja Zapadnog Balkana Crna Gora članstvo u NATO-u doživljava garantom stabilnosti. Zato Crna Gora razumije i daje podršku pristupanju Makedonije NATO-u želeći joj da se ostvari što prije. Ističući vrijednosti NATO-a, a poštuju suverenitet svake države, uvažavamo i odluke Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova u odnosu na NATO. Srbije o njenoj neutralnosti i saradnji sa NATO-om, Bosne i Hercegovine o njenom učešću u MAP-u i potrebi unutrašnjeg dogovora o članstvu u NATO-u i Kosova koje to članstvo želi.

Zašto Crna Gora smatra da je interes država Zapadnog Balkana da budu članice NATO-a i zašto smatra da NATO-o treba da se proširi na Zapadni Balkan? Navešću, po mom mišljenju, najvažnije razloge za to.

Medju brojnim razlozima za članstvo država Zapadnog Balkana u NATO-u izdvojiću četiri:

Prvo, NATO je najpouzdaniji garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta svojih članica utemeljen na afirmaciju mira, saradnju i stabilnosti. Drugo, NATO je najveća globalna bezbjednosna integracija sa dvadesetdevet članica, na tri kontinenta uz punu spremnost za ostvarenje svoje bezbjednosne odbrambene misije. Treće, NATO ničim ne ugrožava suverenitet država članica jer se u njemu odlučuje konsenzusom a svaka članica odlučuje kako i u kojim aktivnostima NATO-a će učestvovati. I na kraju, ali veoma važno, članstvo u NATO-u doprinosi ekonomskom razvoju njegovih članica. Crna Gora je jasan dokaz za to. U prvoj godini članstva u NATO-u Crna Gora je, iz članica NATO-a, imala više nego dvostruko uvećanje investicija a u odnosu na predpristupnu godinu broj turista iz tih država se uvećao za oko 25%.

Koja četiri najvažnija razloga izdvajam za interes NATO-a da države Zapadnog Balkana budu njegove članice?

Prvo, politika proširenja je suštinski smisao svake državne pa i bezbjednosne integracije i NATO to jasno i kontinuirano saopštava. Drugo, bez Zapadnog Balkana NATO ne bi imao cjelovitost Sjevernog Mediterana od Portigala do Turske i Jadrana od Italije do Albanije. Sa članstvom Crne Gore u NATO-u ova regionalna cjelovitost je ostvarena. Treće, povećanjem broja članica snaga, preventivna uloga i ugled NATO-a se povećavaju. I na kraju sa uvećanjem članstva obezbjedjuje se veći obim iskustva i mogućnost kooperativnosti u okviru vojne i ukupne bezbjednosne misije NATO-a.

Zaključno, mogu saopštiti dvije poruke. Da države Zapadnog Balkana imaju jasan interes za članstvom u NATO-u koji će Crna Gora podržati za svakog kandidata. Takođe, Crna Gora će poštovati suvereno pravo svake države da samostalno i bez ičijeg uticaja odlučuje o članstvu u NATO.

Hvala na pažnji.


Broj čitanja: 167

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Cetinje 20. maj 2013. godine

Himna Crne Gore

Himna Crne Gore

 

Da li podržavate stav Predsjednika da su ekonomska i socijalna pitanja prioritet Crne Gore
da
neCopyright 2003 © Predsjednik Crne Gore
Powered by Internet Crna Gora